Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
BFF Ungdom


2018-06-06 20:00
Från dagens träning; Jonas Carlberg, Skånes FF, instruerar P0607 utifrån BFF Spelarutbildningsplan.
Spelarutbildningsplan (SUP) är BFFs långsiktiga plan på hur föreningen ska kunna erbjuda den bästa utvecklingsmiljön för spelarna och ledarna. Jonas Carlberg, instruktör Skånes FF, är ett välbekant ansikte för BFF:are sedan hans tid som A-lagstränare
Lång väg kvar till jämställd idrott
2018-06-03 08:00
CIF:s fördjupade analys visar att vägen till en jämställd idrottsrörelse alltjämt är lång. På de flesta nivåer inom idrotten är kvinnors och mäns deltagande, förutsättningar och villkor olika, och ökningen av kvinnor inom idrotten går långsamt. Jämställdhet är ett komplext begrepp som inbegriper både kvinnor och mäns makt att forma sina liv och samhället samt normer och värderingar som möjliggör eller begränsar människors förutsättningar. Jämställdhet inom idrotten är viktigt både av rättviseskäl och för att främja en positiv utveckling av idrotten.
Att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott
2018-05-30 08:00
Inger Eliasson, universitetslektor i pedagogik vid Umeå universitet presenterar ett unikt forskningsprojekt om vad det innebär att vara tränare för sitt eget barn eller att som barn ha sin förälder som tränare. Det finns behov av att förstå mer vad dessa dubbla roller innebär och vad de får för konsekvenser för de inblandade. Forskningsprojektet har delfinansierats av Centrum för idrottsforskning.
Barn och ungdomar
2018-05-27 14:24
Statistiken visar att barn och yngre tonåringar idrottar mest. 157 000 barn idrottar i en förening varje dag om man slår ut träningstillfällena på veckans alla dagar år 2016.
Vad säger forskningen om barn och ungdomsidrott?
2018-05-26 14:36
Hör Sverker Fryklund från Malmö universitet prata om barn- och ungdomsidrott. 

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten
2018-04-29 21:55
Barn- och ungdomsidrotten ska  följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)

I RF´s idéprogram Idrotten vill utvecklas tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas.

De här utgångpunkterna har hela idrottsrörelsen, 70 specialidrottsförbund, gemensamt kommit överens om. Och för att ytterligare trycka på deras betydelse skrivit in i RF:s stadgar.

Men vad betyder det i praktiken? Riksidrottsstyrelsen har, efter remiss till samtliga specialidrottsförbund, beslutat om mer konkreta anvisningar för barn- och ungdomsidrotten. De är uppdelade i fyra avsnitt: träning och tävling, ledarskap, delaktighet samt trygghet och säkerhet.
Idrotten vill
2016-09-08 09:37
 
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen