Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Spelregler 2018
2018-04-14 09:00
Inför det internationella spelåret 2016/2017 genomförde International Football Association Board (IFAB) en omfattande revidering av Spelreglerna. Som en fortsättning på detta arbete har ett antal detaljer justerats inför detta spelår. 

Spelreglerna betonar nu särskilt att domarens beslut alltid måste respekteras. Andra exempel på förändringar omfattar hur spelet återupptas vid vissa regelbrott, samt när varning ska delas ut vid stoppande av lovande anfall i straffområdet. 

Förhoppningen är att så många som möjligt tar del av de gällande reglerna och bidrar till en positiv utveckling av fotbollen. 

Karl-Erik Nilsson, Förbundsstyrelsen och Bo Karlsson, Domarkommittén. 

Regleboken för 2018 finns på Skånes FFs hemsida att ladda ner här.