Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Barn och ungdomar
2018-05-27 14:24
Statistiken visar att barn och yngre tonåringar idrottar mest. 157 000 barn idrottar i en förening varje dag om man slår ut träningstillfällena på veckans alla dagar år 2016.
Barn är mest idrottsaktiva

Åldersgruppen 7–12 år står för nästan hälften, 46 procent, av alla träningstillfällen som beviljats statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Under år 2016 registrerades sammanlagt drygt 58 miljoner träningstillfällen. Det motsvarar drygt 157 000 barn och unga som idrottar i en klubb varje dag under hela året. Statistiken speglar den övergripande trenden att idrottsdeltagandet är som störst bland de yngre barnen och att deltagandet minskar med stigande ålder.

Källa: www.cif.se